Forskning & Framsteg 4/2015
Svenska sjömän såldes som slavar.
Modern Psykologi 3/2015
Spel med hög insats.
Språktidningen 3/2015
Deras jargong – en livlina på cirkus.
Modern Filosofi 1/2015
Oss djur emellan.
Forskning & Framsteg 3/2015
Att äta eller ätas.
Modern Psykologi 2/2015
"Hela mitt yrke blev sjukdomsförklarat."
Språktidningen 1/2015
Årets nyord! 40 färskingar som kläcktes under 2014.
Modern Filosofi 1/2014
Ny tidning om livets stora och små frågor.