Om oss

Forskning & Framsteg, Språktidningen, Modern Psykologi och Populär arkeologi är några av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidningar. Tidningarna riktar sig till den intresserade allmänheten och har tillsammans över 250 000 läsare. Tidningarna ges ut av två förlag, Stiftelsen Forskning & Framsteg och Vetenskapsmedia AB, som sitter tillsammans på Drottninggatan 108 i Stockholm.

Förutom tidskrifter ordnar också redaktionen resor och föreläsningar. Till de största evenemangen hör den årliga populärvetenskapliga Hjärndagen och språkbranschens samling på Språkforum.

Om Forskning & Framsteg

Tidskriften Forskning & Framsteg är en av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidskrifter. Den grundades år 1966 och ges ut av en stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen stöds av ett stort antal forskningsfinansierande organisationer.

Besöksadress: Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 802008-7246
Bankgiro: 188-0319

Om Vetenskapsmedia i Sverige AB

Vetenskapsmedia är ett fristående förlag som bland annat ger ut de framgångsrika populärvetenskapliga tidskrifterna Språktidningen, Modern Psykologi, Modern Filosofi och Populär arkeologi.

Besöksadress: Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 556950-2361
Bankgiro: 524-0015

Vetenskapsmedia bedriver också konsultverksamhet och uppdragspublicering.