Om Vetenskapsmedia

Språktidningen och Modern Psykologi är två av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidningar. Tidningarna riktar sig till den intresserade allmänheten och ges ut av Vetenskapsmedia i Sverige AB. Förutom tidskrifter ordnar också redaktionen resor och föreläsningar. Vetenskapsmedia producerar även tidningarna Skolporten, Kemisk tidskrift och Allkemi på uppdrag.

Om Fokus

Fokus är Sveriges nyhetsmagasin. Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Vi ställer höga krav på hur vi gör det. Analys, snarare än löst tyckande. Oberoende och självständighet: politiskt, men också i förhållande till vår egen bransch och kollegor. Ett intresse för samtiden, utan att vara samtidens fångar. Uppriktighet, även när den gränsar till det oförskämda. En vilja att beskriva världen som den är, snarare än att tala om hur den borde vara. Språk och stilistik i klass med de bästa internationella förlagorna. Fokus ges ut av förlaget FPG Media AB.