Om Vetenskapsmedia

Språktidningen, Modern Psykologi och Populär arkeologi är några av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidningar. Tidningarna riktar sig till den intresserade allmänheten och ges ut av Vetenskapsmedia i Sverige AB. Förutom tidskrifter ordnar också redaktionen resor och föreläsningar. Vetenskapsmedia bedriver även konsultverksamhet och uppdragspublicering.

Om Forskning & Framsteg

Tidskriften Forskning & Framsteg är en av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidskrifter. Förutom tidskriften ordnar också redaktionen resor och föreläsningar. Forskning & Framsteg grundades år 1966 och ges ut av Stiftelsen Forskning & Framsteg utan vinstsyfte. Stiftelsen stöds av ett stort antal forskningsfinansierande organisationer.

Om Fokus

Fokus är Sveriges nyhetsmagasin. Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Vi ställer höga krav på hur vi gör det. Analys, snarare än löst tyckande. Oberoende och självständighet: politiskt, men också i förhållande till vår egen bransch och kollegor. Ett intresse för samtiden, utan att vara samtidens fångar. Uppriktighet, även när den gränsar till det oförskämda. En vilja att beskriva världen som den är, snarare än att tala om hur den borde vara. Språk och stilistik i klass med de bästa internationella förlagorna. Fokus ges ut av förlaget FPG Media AB.