Om Vetenskapsmedia i Sverige AB

Vetenskapsmedia är ett ungt förlag som bland annat ger ut de framgångsrika populärvetenskapliga tidskrifterna Språktidningen, Modern Psykologi och Modern Filosofi.

Besöksadress: Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 556950-2361
Bankgiro: 524-0015

Bolaget bedriver också konsultverksamhet och uppdragspublicering inom mediabranschen och har ett samarbetsavtal med Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Om Forskning & Framsteg

Tidskriften Forskning & Framsteg är en av Sveriges främsta populärvetenskapliga tidskrifter. Den grundades år 1966 och ges sedan 1979 ut av en stiftelse utan vinstsyfte. Stiftelsen stöds av ett stort antal forskningsfinansierande organisationer.

Besöksadress: Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm
Organisationsnummer: 802008-7246
Bankgiro: 188-0319